1. Wat is Bluehouse World?

1.1

Bluehouse World is een online platform dat bewuste merken, informatie en consumenten samenbrengt.

1.2

Als bewust merk kunt u uw producten en diensten aanbieden aan consumenten. Criteria als milieuvriendelijk, duurzaam, ethisch en transparant (wat betreft informatie over materialen, ingrediënten en productieprocessen) beschouwen wij als bewust.

1.3

Met dit platform streven we ernaar om het voor iedereen gemakkelijker te maken om consumptiegewoonten te veranderen, onze voetafdruk op de wereld te verkleinen en het woord aan anderen te verspreiden, zodat we van onderaf een positieve impact hebben op de samenleving.

1.4

Wij zijn een intermediair platform. Merken en consumenten gaan een directe overeenkomst met elkaar aan wanneer een consument een product of dienst van een merk afneemt. Je bepaalt zelf de aankoopprijs, verzendkosten, levertijd en beschikbare bezorgmethode en de overige voorwaarden die van toepassing zijn op de aankoop, inclusief eventuele retourmogelijkheden. De consument gaat bij de aankoop akkoord met deze voorwaarden. Hoewel we het bereiken van een dergelijke overeenkomst vergemakkelijken, zijn we er geen partij bij.

1.5

Onze activiteiten als platform kunnen juridisch gekwalificeerd worden als bemiddelingsdienst. U stemt er daarbij uitdrukkelijk mee in dat wij voor beide partijen bemiddelen bij de overeenkomsten tussen u. We hebben hierbij geen belangenconflict en we brengen alleen een vergoeding in rekening aan de merken, door een percentage van elke aankoopprijs af te trekken als servicevergoeding en door betalingsverwerkingskosten in rekening te brengen, wat transparant is in deze servicevoorwaarden.

1.6

Indien wij ook zelf producten of diensten verkopen of leveren, maken wij dit binnen ons platform transparant.

2. Voor wie zijn deze servicevoorwaarden bedoeld?

2.1

Ben je een merk? Dan zijn deze servicevoorwaarden op jou van toepassing. We hebben aparte servicevoorwaarden voor consumenten.

2.2

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al het gebruik van ons platform en onze diensten.

2.3

U accepteert deze servicevoorwaarden, inclusief onze Leidraad voor de community resulteert privacybeleid, wanneer u zich registreert voor een account.

2.4

Al deze documenten zijn beschikbaar in het registratie- en bestelproces zodat u ze kunt bekijken, waar u ook een optie vindt om ze op te slaan of af te drukken voor later onderzoek. Ze zijn ook gemakkelijk elektronisch toegankelijk op onze website. Op verzoek worden ze u kosteloos en onverwijld toegezonden.

3. Accounts zijn strikt persoonlijk.

3.1

We verwelkomen iedereen om lid te worden van ons platform, maar alleen echte mensen. We accepteren geen nepaccounts en je bent verplicht om je echte naam te registreren en je echte e-mailadres te gebruiken bij het aanmaken van je account.

3.2

Houd er rekening mee dat het is toegestaan om iemand uw account te laten beheren, maar u blijft volledig verantwoordelijk voor wat deze persoon in uw naam doet.

4. Respecteer onze communityrichtlijnen.

4.1

Respecteer alstublieft onze Leidraad voor de community. Dit zijn een uitdrukking van onze waarden en essentieel voor iedereen om het recht te hebben om ons platform te gebruiken. Ze maken integraal deel uit van deze servicevoorwaarden, net als alle andere documenten waarnaar deze servicevoorwaarden verwijzen.

5. Wat mag er wel (niet) verkocht worden op ons platform.

5.1

De essentie van ons platform is dat het alleen bewuste merken, producten en diensten bevat. Hoewel we begrijpen dat 100%-bewust zijn zou betekenen dat we niets produceren, accepteren we geen greenwashing of (andere) misleidende informatie, producten, diensten of praktijken.

5.2

U verklaart dat u, de producten en diensten die u op ons platform aanbiedt en de informatie die u aan ons en consumenten verstrekt, in overeenstemming zijn met alle toepasselijke wetten en niet in strijd zijn met de wet of rechten van derden. U verklaart ook dat uw producten en diensten in overeenstemming zijn met ten minste drie van onze Blue Lables en niet in strijd met een van hen. U verklaart dat u onze duurzaamheidsverklaring zult naleven. U mag geen producten verkopen die op onze lijst met verboden items. U verklaart ook dat al uw producten en diensten worden aangeboden met gebruikmaking van nauwkeurige en volledige informatie en foto's, inclusief een volledige lijst van materialen die zijn gebruikt om het product en de verpakking te maken en informatie over het productieproces.

5.3

In het geval dat deze vertegenwoordiging wordt geschonden, zullen we u informeren en u in staat stellen deze schending te verhelpen. Bij twijfel verstrekt u ons op eerste verzoek alle informatie die nodig is om vast te stellen of er sprake is van een inbreuk. We kunnen uw account tijdens onze beoordeling opschorten.

5.4

In het geval van een ernstige schending van uw vertegenwoordiging, hebben wij het recht om uw account onmiddellijk te beëindigen en al uw producten, diensten en informatie van ons platform te verwijderen. Ook in dit geval krijgt u een direct opeisbare boete van € 2.500,- zonder beperking van ons recht op volledige vergoeding van schade die wij als gevolg van deze overtreding lijden. 

6. Verkopen op ons platform.

6.1

Door lid te worden van ons platform kunt u producten en diensten rechtstreeks aanbieden aan consumenten die zich op ons platform bevinden. U kunt een verkoopprofiel opzetten of uw eigen winkel hebben op ons platform (Mijn Winkel), waarna wij uw aanbiedingen op onze website zullen communiceren zodat consumenten ze kunnen vinden.

6.2

Houd er rekening mee dat u producten en diensten op ons platform rechtstreeks aan consumenten aanbiedt. Als een consument uw product of dienst afneemt via het bestelproces, accepteert deze persoon uw aanbod en gaat u een directe overeenkomst aan met de consument. Wij zijn geen partij bij deze overeenkomst.

6.3

Daarom is het essentieel dat u de aankoopprijs, verzendkosten en andere kosten, belastingen, beschikbare leveringsmethoden, levertijd en andere voorwaarden die van toepassing zijn op al uw aanbiedingen, bepaalt en duidelijk communiceert. U moet ook uw retourbeleid communiceren met betrekking tot mogelijke verplichte herroepingsrechten voor consumenten. Je moet ervoor zorgen dat de consument weet wat hij kan verwachten.

6.4

Houd er ook rekening mee dat u verplicht bent om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving die van toepassing is op het aanbieden van goederen en diensten aan consumenten, zoals informatierechten. U bent als enige verantwoordelijk voor een dergelijke naleving. Wij wijzen in dat verband elke aansprakelijkheid af.

6.5

In order to receive payment, you need to create an account with our payment services provider Mollie. Please use the functionality in your account on our platform to do so. Please always keep your payment and other information accurate at all times so transfers can be processed without delay.

6.6

Betalingen die door consumenten op uw naam worden gedaan, worden weergegeven op het dashboard in uw account en wij maken deze bedragen maandelijks over naar uw bankrekening. Per transactie met een consument zullen wij voor onze diensten een service fee inhouden gelijk aan 10% van het bedrag inclusief btw dat door de consument is betaald en een betalingsverwerkingsvergoeding die afhankelijk is van de betaalmethode. De 10% servicekosten inclusief btw. U vindt een overzicht van de betalingsverwerkingskosten hier. In order to allow for these payment methods offered by Mollie we will also charge you a maandelijkse vergoeding van € 2.00 + 0.20%.– exclusief btw, vanaf uw eerste verkoop op het platform. enige aansprakelijkheid ter zake.

6.7

Binnenkort kunnen merken kiezen voor "My Store", een abonnementspakket dat een uitgebreide set tools biedt voor groeiende merken. De kosten voor dit abonnement bedragen € 10,- exclusief btw per maand. Deze vergoeding wordt elke maand van uw huidige saldo afgeschreven en weergegeven op uw betaalrekening.

6.8

We hebben het recht om onze betalingsverplichtingen op te schorten in het geval u deze servicevoorwaarden of de communityrichtlijnen schendt. Ook hebben wij het recht om onze betalingsverplichtingen te verrekenen met iedere vordering die wij op u mochten hebben, ongeacht de rechtsverhouding waaruit deze vordering voortvloeit.

6.9

U bent als enige verantwoordelijk voor de nakoming van enige verplichting tot het betalen van belastingen, waaronder omzetbelasting en inkomstenbelasting, en sociale premies die verschuldigd zijn met betrekking tot alle betalingen die zijn ontvangen op basis van transacties via ons platform. U bent ook zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een eventuele arbeidsongeschiktheidsverzekering. U vrijwaart ons voor alle aanspraken van de Belastingdienst en de Belastingdienst ter zake van inkomstenbelasting en/of premies sociale verzekeringen die betrekking hebben op betalingen aan u op grond van deze voorwaarden.

6.10

We behouden ons het recht voor om de servicekosten en de verwerkingskosten voor betalingen indien nodig te wijzigen.

7. Beoordelingssysteem.

7.1

Na elke bestelling heeft de consument de mogelijkheid om uw en het door de consument gekochte product of dienst te beoordelen. Het ratingsysteem mag alleen voor dit doel worden gebruikt.

7.2

Geef in elke communicatie waarheidsgetrouwe en feitelijke informatie met betrekking tot evaluaties en doe geen beledigingen of onredelijk kleinerende uitspraken.

7.3

Het is ontoelaatbaar dat merken zichzelf beoordelen of dit door anderen laten doen. We behouden ons het recht voor om dergelijke beoordelingen te verwijderen.

7.4

Als je van mening bent dat iemand een onjuiste of onacceptabele beoordeling heeft gegeven, neem dan contact met ons op via support@bluehouseworld.nl. Als de auteur weigert de beoordeling te wijzigen of in te trekken, kan Bluehouse naar eigen goeddunken beslissen of de beoordeling op het platform blijft verschijnen.

7.5

Als u deze principes schendt, vergoedt u ons de schade die dit veroorzaakt. U bent in het bijzonder verplicht om ons te vrijwaren van aanspraken van derden die tegen ons kunnen worden ingesteld op grond van door u verstrekte misleidende informatie.

8. Intellectuele eigendomsrechten.

8.1

Onder voorbehoud van uw naleving van deze servicevoorwaarden, bieden wij u het recht op toegang tot en gebruik van ons platform om uzelf te presenteren en uw producten en diensten aan consumenten aan te bieden.

8.2

U geeft ons toestemming om de informatie en inhoud die u aan ons verstrekt of die u uploadt naar ons platform op ons platform te reproduceren en te communiceren, inclusief om deze te wijzigen om dit te kunnen doen. 

8.3

Om ons platform en alle merken erop te promoten, geeft u ons ook toestemming om de informatie en inhoud die u verstrekt, inclusief uw handelsnaam, handelsmerk en logo, te gebruiken op onze website, op sociale media, in advertenties en op andere manieren op onze website. discretie.

8.4

U verstrekt deze licenties aan ons zodat wij onze diensten kunnen leveren en promoten aan merken en consumenten en daarom zijn deze licenties daartoe beperkt. Deze licenties zijn royaltyvrij, niet-exclusief, wereldwijd en sublicentieerbaar. Deze licenties zijn onherroepelijk en eindigen met uw account, maar we kunnen uw informatie en inhoud gedurende enige tijd daarna blijven gebruiken in promoties, tenzij u ons schriftelijk op de hoogte stelt om hiermee te stoppen, waarbij u duidelijk het betreffende werk specificeert.

8.5

Je garandeert dat alle producten, diensten, informatie, foto's, bestanden en andere gegevens die je toevoegt aan ons platform geen wetten schenden of inbreuk maken op rechten van derden. U vrijwaart ons voor eventuele aanspraken van derden ter zake.

8.6

De naam Bluehouse World, ons logo en de verschillende grafische elementen van de stijl van ons platform worden beschermd door onze intellectuele eigendomsrechten of die van onze licentiegevers. U mag deze niet gebruiken of registreren zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke voorafgaande toestemming, zowel in Nederland als in het buitenland.

8.7

Het is verboden om aanbiedingen, beschrijvingen of prijzen van producten of diensten die op ons platform worden aangeboden of andere gegevens op ons platform te verzamelen en te gebruiken voor commercieel gebruik door u of een derde partij, tenzij we het gebruik van specifieke inhoud uitdrukkelijk schriftelijk toestaan.

8.8

Laat het ons onmiddellijk weten als u iets op het platform opmerkt dat in strijd is met rechten of wetten van derden (support@bluehouseworld.nl).

9. Garanties op het platform.

9.1

We streven ernaar om ons platform en onze services continu voor u beschikbaar te houden, maar onderhoudswerkzaamheden, beveiligingsupdates of gebeurtenissen of onderbrekingen buiten onze controle kunnen onze services of uw account tijdelijk verstoren. We garanderen of garanderen niet dat uw gebruik van het platform ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade die in verband daarmee ontstaat.

9.2

Ons platform is voor u beschikbaar als u een computer of apparaat met internettoegang en een up-to-date internetbrowser heeft. U bent verplicht om voldoende beveiligingsmaatregelen te nemen met betrekking tot uw apparaat en de software die u gebruikt. Houd er rekening mee dat we niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor de apparaten en software die u gebruikt bij het gebruik van ons platform, noch kunnen we verantwoordelijk worden gehouden voor fouten of verlies of beschadiging van gegevens tijdens de overdracht van bestanden of gegevens naar ons platform via computernetwerken of telecommunicatie faciliteiten die niet door ons worden beheerd of beheerd.

9.3

Voor zover maximaal toegestaan door de wet, worden ons platform en onze diensten aangeboden op een "as is" en "as available" basis zonder enige garantie, expliciet of impliciet. We behouden ons het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in ons platform en onze diensten.

9.4

Begrijp alsjeblieft dat ons platform geen archief of opslagfaciliteit is. Zorg ervoor dat u de informatie en inhoud die u ons verstrekt altijd ook op andere locaties bewaart. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies van bestanden of gegevens.

10. Gegevensbescherming en privacy.

10.1

Raadpleeg onze privacybeleid over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken.

10.2

We zullen u persoonlijke gegevens van uw consumenten verstrekken om u in staat te stellen met hen te communiceren en de koop- of andere overeenkomst die u met hen heeft uit te voeren. We verstrekken alleen beperkte persoonlijke gegevens van uw consumenten, in overeenstemming met ons privacybeleid.

10.3

Houd er rekening mee dat u een onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijke bent van de persoonlijke gegevens van consumenten die wij aan u verstrekken, zoals gedefinieerd in de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679 AVG). U bent daarom als enige verantwoordelijk voor de verwerking daarvan en voor alle persoonlijke gegevens die consumenten rechtstreeks aan u verstrekken via communicatiefuncties op ons platform. Wij spelen geen rol bij deze verwerking van persoonsgegevens, noch individueel, noch gezamenlijk met u. U vrijwaart ons tegen elke aanspraak van derden met betrekking tot deze, ongeacht of deze is ingesteld door consumenten, eventuele vertegenwoordigers van consumenten en inclusief boetes door gegevensbeschermingsautoriteiten.

11. Wat we doen als u onze voorwaarden schendt.

11.1

Als we reden hebben om aan te nemen dat u deze servicevoorwaarden of de communityrichtlijnen schendt of hebt geschonden, hebben we het recht om:

  • uw aanbiedingen, berichten, opmerkingen of andere informatie of inhoud van ons platform verwijderen;
  • uw account opschorten; 
  • uw account beëindigen.

We zullen u informeren over de reden voor dergelijke acties.

11.2

We beëindigen een account pas nadat we u schriftelijk op de hoogte hebben gesteld van de overtreding. In het geval dat de overtreding van dien aard is dat deze kan worden gecorrigeerd, zullen we u een redelijke termijn geven om dit te doen, maar aangezien we de plicht hebben om de belangen van het platform en alle merken en consumenten die het gebruiken, te behartigen, bepaalt van welke aard de overtreding is.

11.3

We zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor enige schade die kan voortvloeien uit de acties die we ondernemen op basis van uw schending van deze servicevoorwaarden of de communityrichtlijnen.

12. Vrijwaring.

12.1

Aangezien u ons platform gebruikt om met anderen te communiceren en om juridische relaties met consumenten aan te gaan, eisen we dat u ons volledig vrijwaart en ons vrijwaart, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, voor claims van derden en alle schade of kosten dat we lijden, inclusief redelijke advocaatkosten, in verband met (i) een schending van deze servicevoorwaarden of de documenten waarnaar hierin wordt verwezen, (ii) een schending van uw overeenkomst met een consument, (iii) een onwettige handeling, (iv ) een schending van andermans intellectuele eigendom of andere rechten of (v) een schending van wet- en regelgeving.

13. Beperkingen van onze aansprakelijkheid.

13.1

Uit prudente bedrijfsvoering beperken wij onze aansprakelijkheid voor eventuele schade die kan ontstaan als gevolg van een niet-nakoming van onze verplichtingen of een aan ons toe te rekenen onrechtmatige daad. Om precies te zijn, voor zover wettelijk toegestaan, is onze aansprakelijkheid beperkt tot schade die het directe en onmiddellijke gevolg is van een inbreuk of onrechtmatige daad.

13.2

Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, zoals die in de vorm van omzetderving, winstderving, bedrijfsstagnatie, verlies van gegevens, schade aan gegevens en schadeclaims van derden.

13.3

Daarnaast is het bedrag van onze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag dat onder onze algemene aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, dan wel een bedrag van € 500,-, indien dat hoger is.

13.4

De aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Bluehouse World.

13.5

Niets in deze servicevoorwaarden is van invloed op uw wettelijke rechten en niets in deze servicevoorwaarden sluit onze aansprakelijkheid uit of beperkt deze voor zaken waarvoor het onwettig zou zijn om onze aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken. Dit kan het volgende omvatten (zonder beperking, afhankelijk van het land waar u woont): (i) overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid; en (ii) fraude of frauduleuze voorstelling van zaken.

14. Het recht dat op deze voorwaarden van toepassing is en wat wij doen bij eventuele geschillen.

14.1

Ons platform mag over de hele wereld worden gebruikt, maar we richten ons platform of onze website niet op specifieke landen. We gebruiken daarom één set servicevoorwaarden en deze worden beheerst door de wetten van ons thuisland, Nederland, met uitsluiting van de collisieregels. Nederland is een lidstaat van de Europese Unie en onze wetten bieden een hoog niveau van bescherming voor consumenten en betrokkenen. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

14.2

Elk geschil tussen ons zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, Nederland.

15. Wijzigingen in deze voorwaarden.

15.1

We kunnen deze servicevoorwaarden of de documenten waarnaar hierin wordt verwezen op elk moment wijzigen.

15.2

We zullen eventuele wijzigingen op onze website publiceren en in het geval van wijzigingen die uw rechten en plichten aanzienlijk beïnvloeden, zullen we u hiervan ten minste 30 dagen voordat de wijzigingen van kracht worden per e-mail op de hoogte stellen, waardoor u het recht heeft om deze in te zien en op te slaan of druk het herziene document af voor later onderzoek. U heeft gedurende die periode het recht om uw account op te zeggen als u de wijzigingen onaanvaardbaar vindt, maar u kunt uw account of abonnement uiteraard sowieso altijd beëindigen in overeenstemming met deze voorwaarden.

16. Overige formele wettelijke bepalingen.

16.1

Door u gehanteerde voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en maken geen deel uit van de overeenkomst tussen ons. Afwijkingen van deze servicevoorwaarden worden schriftelijk vastgelegd.

16.2

Mocht een bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk niet werken, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De niet-effectieve bepaling wordt in een dergelijk geval geacht te zijn vervangen door een bepaling die wel effectief is en zo min mogelijk afwijkt van de inhoud en strekking van de oorspronkelijke bepaling.

16.3

Deze servicevoorwaarden zijn ook van toepassing namens onze groepsmaatschappijen, directeuren, werknemers, aannemers en vertegenwoordigers die we inschakelen bij het uitvoeren van onze diensten.

16.4

We kunnen onze juridische relatie met u en al onze rechten of verplichtingen die voortvloeien uit deze servicevoorwaarden overdragen aan een derde partij die ons platform redelijkerwijs zal voortzetten. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen bij een herstructurering binnen onze bedrijvengroep of bij een fusie of overname. Voor een dergelijke overdracht is uw uitdrukkelijke toestemming niet vereist, maar u kunt altijd gebruikmaken van uw beëindigingsrechten onder deze voorwaarden als u een overdracht niet acceptabel vindt.

16.5

U mag onze juridische relatie of rechten of verplichtingen die voortvloeien uit deze servicevoorwaarden niet overdragen aan een derde partij zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Deze bepaling heeft goederenrechtelijke werking zoals bepaald in artikel 3:83 lid 2 BW, hetgeen inhoudt dat elke overdracht in strijd met deze bepaling nietig is.

0
    0
    Jouw winkelwagen
    Uw winkelwagen is leegKeer terug naar Winkel